GDPR

Zde jsou umístěny rychlé odkazy pro uplatnění Vašich práv vyplývajících z GDPR.

Přečtěte si kompletní zásady ochrany osobních údajů.

Všechny žádosti a dotazy můžete uplatnit taky emailem na adrese info@projectfox.cz.


Aktualizujte Vaše nastavení cookies 

Pomoci níže uvedeného odkazu můžete aktualizovat Vaše nastavení cookies.

Právo na opravu (tzv. rektifikace dat)

Pomoci níže uvedeného odkazu můžete aktualizovat údaje o Vašem účtu, pokud nejsou přesné.

Právo na přenositelnost údajů

Pomocí níže uvedených odkazů můžete stáhnout všechna data, která ukládáme a používame pro zkvalitnění služeb v našem obchodě.

 Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Pomocí níže uvedeného odkazu můžete požádat o výkaz, který bude obsahovat všechny osobní údaje, které pro Vás ukládáme.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut) 

Použijte tuto možnost, pokud chcete z našeho elektronického obchodu odstranit Vaše osobní a další údaje. Mějte na paměti, že tento proces smaže Váš účet, takže k němu nebudete mít přístup ani jej nebudete moci používat.